Waterzuivering

Vanwege de natte biomassastromen die worden verwerkt, beschikt Ecofuels over een uitgebreide waterzuivering. Het zuiveringsproces ziet er als volgt uit: met een centrifuge wordt het anaerobe slib (slib/water mengsel dat uit de vergister komt) gescheiden in een vaste en een vloeibare fractie.

 

Een deel van de vaste fractie gaat terug in de vergister, de rest kan verwerkt worden tot een bodem­verbeteraar. De vloeibare fractie krijgt een vervolgbehandeling. Allereerst wordt het fosfaat verwijderd met behulp van magnesium. Vervolgens wordt het nog aanwezige ammonium (NH4+) omgezet in stikstof (N2) via nitrificatie en denitrificatie (klassieke waterzuivering). Als laatste stap wordt aerobe slib vervolgens gescheiden van het water met behulp van een membraan bioreactor (MBR).