Visie / strategie

Drijfveer voor het ontstaan van Ecofuels is de wens van Laarakker Groente­verwerking om plantendelen, die niet geschikt zijn voor humane consumptie, nuttig aan te wenden.  Deze zitten immers boordevol zonne-energie. Door de energie eruit te halen, levert Ecofuels een bijdrage aan het behalen van de energie- en milieu­doelstellingen van haar aandeelhouders en hun klanten.

 

Onze voorwaarden zijn dat een zo hoog mogelijk energierendement wordt behaald  en géén afval wordt geproduceerd. Vandaar dat we zijn uitgekomen op thermofiele vergisting. We verwerken géén mest, categorie 1 en 2 materialen en zuiveringsslib.

 

 

Ecofuels volgt de markt van energiedragers op de voet en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels maken wij meer eindproducten dan alleen stroom en warmte. We maken ook Groen Aardgas dat wordt geleverd aan het aardgasnetwerk voor consumptie in huishoudens en bedrijven. Innovatiemogelijkheden zien we nog altijd: het is niet ondenkbaar de we in de toekomst liquid biogas (LBG) produceren en de aanwezige stikstof en fosfor gaan opwerken tot breed bruikbare meststoffen. De marktpotentie is bepalend.