Vergisting

Vergisting is een anaeroob (zonder zuurstof) biologisch proces, waarbij organisch materiaal door verschillende soorten bacteriën wordt afgebroken. Op die manier worden organische stoffen omgezet in methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en water.

 

De efficiëntie van de omzetting wordt mede bepaald door het vergistingssysteem en de aard van de organische stof. Thermofiele vergisting wordt gekenmerkt door een temperatuur van 50 tot 55 oC in de vergistingstanks. De biomassa wordt in 20 tot 30 dagen omgezet met een efficiëntie van meer dan 90%.

 

Het proces ziet er globaal als volgt uit: na binnenkomst wordt de biomassa eerst voorbewerkt om het product toegankelijk te maken voor de vergistingsbacteriën. Deze voorbewerking bestaat uit oplossen, versnijden, verkleinen en voorverzuring / hydrolyse. Vervolgens gaat het product naar de vergistingstanks, waar methaan wordt geproduceerd. De vergisting is zo efficiënt, dat er géén navergisters nodig zijn.

 

 

Nadeel van thermofiele vergisting is dat het proces zeer gevoelig is: een stabiele temperatuur, goede menging, regelmatige voeding en goede procescontrole zijn essentieel. Er is veel kennis en kunde vereist om dit proces goed te sturen.