Grondstoffen

Ecofuels verwerkt jaarlijks 130.000 ton ‘natte’ biomassa (+ 10% droge stof). Deze biomassa is overwegend afkomstig van ISO of HACCP gecertificeerde toeleveranciers uit de akkerbouw,  tuinbouw,  verwerkende- en levensmiddelenindustrie, met wie we meerjarige contracten hebben. 

 

Daarnaast zijn we een door de overheid erkende verwerkingsinstallatie voor categorie 3-materialen  (bijvoorbeeld voedings- of levensmiddelen die  de houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd). Ons bedrijf is LMA plichtig en alle biomassa die Ecofuels verwerkt heeft een  Euralcode.

 

 

Beschikt u over natte reststromen? Wij kunnen grote hoeveelheden aan (verwerkte hoeveelheid tot maximaal  400 ton per dag). Onze medewerkers vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.