Groene stroom

Jaarlijks produceren wij 19,5 miljoen kWh groene stroom. Een klein gedeelte van deze stroom gebruiken we zelf op ons eigen bedrijf. De rest zetten we op het elektriciteitsnet.

 

Onze stroomproductie is groot genoeg om in het jaarverbruik van 6.500 huishoudens te voorzien. Ter vergelijking: de hele gemeente Bergen (L), de gemeente waar Ecofuels is gevestigd, inclusief alle kerkdorpen bestond in 2012 in totaal uit 5.505 huishoudens.