Groene meststoffen

De vaste stof die uiteindelijk overblijft uit het slibwatermengsel wordt hergebruik als waardevolle grondstof voor plantenteelt op substraat.